Sunday, November 18, 2018

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” (Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danube River) започета је 01. јануара 2017. године. Циљ пројекта је унапређење управљања наносом у реци Дунав и њеним притокама. Дирекција за водне путеве је партнер на пројекту. Пројекат је кофинансиран од стране фондова Европске уније („ERDF” и „IPA” фондови). Планиран завршетак пројекта ДанубеСедимент предвиђен је за 30. јун 2019. године.

За више информација посетите: www.interreg-danube.eu/danubesediment 

Пронос наноса представља природан процес у речним системима. Последњих деценија, људске активности везане за Дунав и његове притоке, довеле су до великих промена у природној количини наноса. Ове промене негативно утичу на важна питања која су везана за управљање водом, а односе се на ризик од поплава, унутрашњу пловидбу, екологију и хидроенергетску производњу. 

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) препознала је недостатак у управљању наносом у Плану управљања басеном реке Дунав из 2009. и 2015. године. С обзиром да Дунав протиче кроз десет земаља, од Шварцвалда до Црног мора, холистичко управљање наносом и водом захтева транснационални приступ читавог басена.

Да би се суочили са поменутим изазовима, 14 партнера из девет земаља склопили су партнерство у оквиру пројекта „DanubeSediment”. Циљ пројекта је да се унапреди управљање водом и наносом, као и морфологија реке Дунав. Имплементација пројекта је отпочета у јануару 2017. године и трајаће две и по године, са укупним буџетом од 3.56 милиона еура. Пројекат ДанубеСедимент је кофинансиран од стране фондова Европске уније („ERDF” и „IPA” фондови), у оквиру Дунавског транснационалног програма.

Попуњавање празнина у знању: пројектни тим ће започети прикупљање података везаних за режим проноса наноса на реци Дунав и њеним главним притокама. Ови подаци обезбеђују базу за успостављање равнотеже наноса на целом току Дунава и анализираће опадање, изворе и прерасподелу наноса и њихове утицаје.

Јачање управљања: главни резултат пројекта биће “Смернице за управљање проносом наноса на Дунаву” (DSMG). Овај документ ће имати кључни допринос за треће издање Плана управљања Дунавом (DRBMP), као и за друго издање Плана управљања ризиком од поплава на Дунаву (DFRMP). Оба плана су развијена од стране Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR). 

Као главни корисници пројекта „DanubeSediment”, заинтересоване стране ће редовно бити укључене у напредак пројекта, нпр. кроз националне и интернационалне радионице. “Приручник о наносу за заинтересоване стране” (SMS) фокусираће се на специфичне мере циљне групе за унапређење управљања наносом у области пловидбе, хидроенергетске производње, управљања ризиком од поплава и у области управљања сливом реке.


Upravljanje vodama Dunava
Danube Sediment - Нови Сад, Футог -Камењар
Управљање наносом
  

Посета заинтересованих страна - Дунав
На баржи - Дунав
  

  

Дунав- поглед са обале на градилиште

  

Градилиште, Дунав, Нови Сад


Wednesday, September 19, 2018

Национално слушање Дунавске стратегије, Београд, 12. октобар 2018.године


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство за европске интеграције

"Културолошки идентитет у интернационалоном Дунавском сливу"Поштовани,

Позивамо вас да узмете учешће у одржавању једнодневне конференције посвећене имплементацији Дунавске стратегије у Србији.
НВО "Свет и Дунав" у сарадњи са Министарством за европске интеграције, на иницијативу Дунавског цивилног социјалног форума организују треће Национално слушање Дунавске стратегије, које ће се одржати 12.октобра 2018. године са почетком у 09:00 часова у Великој сали привредне коморе Србије. Министарка Јадранка Јоксимовић ће поздравити скуп.

Овогодишње Национално слушање се организује уз подршку Савезне покрајине Немачке, Баден Виртемберг и Фондације Фостер Европа из Аустрије. Национално слушање се одржава као годишњи састанак свих заинтересованих страна - учесника у процесу спровођења Дунавске стратегије у Републици Србији. На овогодишњој у конференцији биће сумирани досадашњи постигнути резултати и представљени програми прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествује Република Србија, а конференцију ће отворити Национални координатор за ЕУСДР у Републици Србији и заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије. 
Туризам као привредна грана ове године је у Србији доспела на треће место, а свеобухватно је мишљење да је ова привредна грана уједно и слика земље. Колико се кроз пројекте међународног, регионалног и локалног значаја доприноси истинском очувању природног и културолошког блага Србије је питање на које ћемо покушати да добијемо одговоре.
На конференцији ће говорити представници европских тела за провођење ЕУСДР, ПАК 10, представници Баден Виртемберга, Фостер Европа, представници надлежних министарстава у Републици Србији ( Министратсво саобраћаја и Министарство образовања), ДЦСФ, као и представници активних организација локалних удружења грађана који учествују у имплементацији Дунавске стратегије у Србији.

www.danube-region.eu

www.danubestrategy.euЛинкови на којима се можете информисати ближе о стратегији: www.danube-region.eu - Званична страница за спровођење ЕУСДР; www.danubestrategy.eu - Званична страница ДЦСФ
Молимо Вас да потврдите учешће најкасније до 05.10.2018. године на адресу : saintdanube@europe.com
Свети Дунав- Saint Danube, 2018


Friday, January 26, 2018

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube


Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of the largest water hygiene study of its kind.

Despite wastewater management and treatment plants, human waste remains the main source of microbial fecal pollution in the river Danube. This is the most notable finding of a comprehensive analysis of fecal pollution in the Danube. The study used a new molecular genetics method that enables the clear differentiation of human microbial fecal pollution from that of animal origin. The currently published study was carried out with the major participation of the Karl Landsteiner University of Health Sciences under the auspices of the Interuniversity Cooperation Centre for Water & Health in Austria.

In the meantime in Novi Sad, Serbia:
Šefica Departmana za ekologiju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Novi Sad prof. Dr Tamara Galonja Kohil rekla je da je po pitanju životne sredine Novi Sad još uvek daleko od ostatka sveta.

- Ne treba razmatrati samo divlje deponije, već i izduvne gasove, buku, Dunav, koji smo pretvorili u otvoreni kanalizacioni sistem i sve ostale aspekte životne sredine - kaže Kohil.

Ona je bila gošća na jučerašnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine na kojoj se razmatrala Informacija povodom otvaranja pregovaračkog poglavlja 27, koje se tiče životne sredine, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Tom prilikom je napomenula da je to poglavlje izrazito važno, ako ne i važnije od ostalih. Kako nam je objasnila, sva ostala poglavlja mogu se lako prilagoditi lokaciji, tradiciji, kulturi, socio-ekonomskoj situaciji, ali pomenuto poglavlje razlikuje od svih ostalih to što povezuje planetu.

Članovi Saveta za zaštitu životne sredine zaključili su da je potrebno preduzimati sve neophodne korake da bi se evropski standardi, zakoni i propisi propisani u poglavlju 27 primenjivali na lokalnom nivou, odnosno u Novom Sadu. Oni su se složili da je najveći problem to što Novi Sad nema centralni prečistač za otpadne vode.

Poglavlje 27 koje se bavi održivim razvojem, prvenstveno se bazira na suzbijanju zagađenja po principu "zagađivač-plaća" bilo da se radi o gasovitom, tečnom ili čvrstom industrijskom otpadu.

- Vođeni teškom ekonomskom situacijom u našoj zemlji, opravdavamo zagađivače koji nisu u stanju da plate, a kao posledicu takvog ponašanja i neodgovornog odlaganja otpada mi imamo recimo pojavu krvavog Dunava - kaže Kohil i dodaje da sve odluke koje se ovde donesu i sprovedu naravno, imaju direktan uticaj ne samo na naš grad.

More: https://paper.li/f-1488654763#/

Osnovni principi nove evropske politike

‹ visoke mere zaštite
‹ usvajanje principa predostrožnosti,
‹ preduzimanje preventivnih akcija,
‹ rešavanje problema zagađenja na njegovom izvoru,
‹ primena principa da "zagađivač plaća",
‹ integracija zaštite voda i okoline u politike drugih sektora integracija zaštite voda i okoline u politike drugih sektora
‹ primena dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i podataka uz primena dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i podataka uz uzimanje u obzir različitosti uslova u regionu
‹ sagledavanje troškova i koristi,
‹ prepoznavanje potrebe za međunarodnom saradnjom i usvajanje principa da sve one mere koje mogu efikasnije biti preduzete, biće preduzete na državnom nivou.
‹ potencirana je lokalna odgovornost
‹ uzima se u obzir specifičnost lokalnih situacija
‹ favorizovana je saradnja na svim administrativnim nivoima

Wednesday, November 1, 2017

PAKT-RZAV : Srbija godišnje gubi milione evra od nelegalne eksploatacije prirodnih resursa

Publikacija „Prirodni resursi i koruptivne prakse-analiza antikorupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine“ svedoči o nizu propusta u sistemu eksploatacije prirodnih resursa, koji godišnje koštaju Srbiju i nekoliko miliona evra.

ISKOPAVANJE ŠLJUNKA
Analiza sa studijama slučaja koju su uradili programski partneri BOŠ-a, PAKT iz Loznice i RZAV iz Arilja, u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU“ osvetljava niz negativnih primera prilikom eksploatacije prirodnih resursa i donosi pravnu analizu sistema i antikorupcijskih politika u oblasti zaštite životne sredine.
Obzirom da vode i šume predstavljaju opšte dobro i zajedničko bogatstvo, njihovo korišćenje, privredna primena i ekonomsko vrednovanje treba da budu planski usmereni i namenski kontrolisani.
Kroz rad na ovom projektu, Partneri su identifikovali probleme i potrebe koje se odnose na prirodne resurse, na koje ova publikacija želi da pruži adekvatne odgovore. Preporuke koje sadrži ova publikacija imaju za cilj da :
1. utiču na podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i medija po pitanju antikorupcijske politike u oblasti životne sredine;
2. ukažu na propuste u zakonskim okvirima, nejasnoće i preplitanje nadležnosti, inspekcijski nadzor, kao i na ulogu koje prihodi od eksploatacije šljunka, peska i šuma imaju u budžetu lokalnih samouprava;
3. predstavljanjem studija slučaja ukažu na sistemske probleme nastale kao posledica nekontrolisane eksploatacije prirodnih resursa.
Proces pristupanja Srbije Evropskoj Uniji ima ogroman uticaj kako na nacionalni tako i na lokalni nivo. Glavni izazov za lokalne vlasti predstavlja implementacija obimnog i ambicioznog poglavlja zaštite životne sredine, prvenstveno u pogledu finansijskih resursa potrebnih za dostizanje evropskih standarda u ovoj oblasti, a zatim i administrativnih. Proces evropskih integracija inače donosi ogromne mogućnosti za poboljšanje stanja životne sredine na lokalnom nivou, što će uticati na unapređenje javnog zdravlja i održivi razvoj. Sprovođenjem antikorupcijskih zakonskih propisa na polju zaštite životne sredine, otvara se prostor za  transparentnost, odgovornost i učešće javnosti na lokalnom nivou.
„Lokalna samouprava je pravo građana da upravlјaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravlјaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo.''
Međutim, u jedinicama lokalnih samouprava, nedostatak strateških dokumenata, nizak kvalitet ili njihovo nesprovođenje naročito je vidljiv u zaštiti životne sredine i klimatskih promena, i programskom budžetiranju. Izveštaj za 2016. godinu u kome je izneta ocena da je Srbija „u ranoj fazi priprema u oblasti životne sredine i klimatskih promena“, predstavlja najnižu moguću ocenu.
Na bilateralnom skriningu Republika Srbija je iznela prvu procenu ukupnih troškova sprovođenja koji su predviđeni u Nacionalnoj strategiji za aproksimacije u oblasti životne sredine u iznosu od 10,58 milijardi evra do kraja 2030. godine. Međutim, skorašnje procene govore da se radi o iznosu od preko 15 milijardi eura. Tokom pregovora, Srbija treba da dokaže da primenjuje zakone u praksi odnosno da ima jasan plan kako će postići potpunu implementaciju određenih propisa nakon stupanja u članstvo u EU. S tim u vezi, uloga lokalne samouprave je klјučna, s obzirom da je deo nadležnosti prenet na nju putem domaćih propisa.
Inicijativama koje ćemo u narednom periodu uputiti lokalnim samoupravama, a koje se tiču obaveze namenskog trošenja sredstava naknada za korišćenje javnih dobara, kao i inicijativa upućenih Skupštini Republike Srbije za promenu zakonskih okvira, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o vodama, promene Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i lista projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, odnosno obavezu procene uticaja za sve projekte sa liste dva, ukazujemo na propuste, koji su preneti na lokalnu samoupravu koje ukoliko se ne dopune, utiču na održivost decentralizacije poslova u životnoj sredini.
Publikaciju „Prirodni resursi i koruptivne prakse“ možete preuzeti OVDEa programski partneri javnosti na uvid nude i„Policy Brief“ na sprskom engleskom jeziku, urađen u sažetku za potrebe javnog zagovaranja.
KOMPLET LOGO BOŠ

#Budapest #October2017 #DanubeParticipationDay


Saturday, October 28, 2017

New Waves- Contemporary Women’s Writing in Slovakia

Contemporary Women’s Writing in Slovakia

Twenty-five years after the Velvet Revolution and over two decades since its “velvet divorce” from its bigger brother, the Czech Republic, in 1992, Slovakia—a country with a population of just over five million—still remains largely unknown outside Central Europe. Unlike its former sibling, it has yet to produce authors who have become household names abroad. Except for ice-hockey championships, the country rarely makes international headlines, though it did recently with the spectacular launch of the James-Bond-worthy flying car. Many people still confuse Slovakia with Slovenia, another small central European country; some refer to its cities as Czech, and, most annoyingly, even some who have known me for years believe that since I was born in Czechoslovakia, my native language must be Czech.
Of course it's quite a complicated story: although very close to Czech (as well as to Polish—all three belong to the West Slavic language family), Slovak is in being in a distinct language environment with its own traditions, culture, and literature. Because Slovakia was part of the Kingdom of Hungary for many centuries, it lacks the long and illustrious literary tradition of the Czechs and the Poles; its writers used Latin or Czech until 1843, when Slovak was established as a written language during the "national revivals" that shook much of the former Austro-Hungarian Empire.

Friday, April 7, 2017

4th Danube Participation Day

“Bottom Up and Top Down: Science meets Innovation and Participation”

The Participation Day will welcome interesting key note speakers and present good practice project. These projects can be in form of upcoming plans, ongoing or already completed. 
The 4th Danube Participation will have an expert thematic input/overview and project presentations mainly from ETC -projects in the Danube Region; results are reported to/in the Annual Forum

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...