Monday, July 6, 2015

Загађеност водотокова дела Дунавског слива у Србији

Као последица високог степена непречишћавања отпадних вода доспелих из комуналних и индустријских канализационих система, у водотоцима Републике Србије је присутан недопустиво висок садржај опасних материја које због свог састава, количине, степена токсичности и других особина могу довести у опасност живот и здравље људи, риба и животиња.

Страна 210. - Закључци, Извештаја о стању животне средине у Републици Србији у 2013. години који је израдила Агенција заштиту животне средине РС


Голушин Душан на линку испод, у виду отвореног писма обраћа се стручној и широј јавности, преко кога нас информише о неопходности укључивања цивилног друштва у праћење актуелног рада државних институција, агенција и јавних предузећа. 


Активиста "Еколошке дисциплине"
Голушин Душан

Министарство пољопривреде и заштите животне средине ће, у периоду од 22.06 до 12.07. 2015. године, спроводити Јавну расправу о нацртима три закона у области заштите животне средине:
Овим путем позивамо све заинтересоване институције, групе и појединце да узму учешће у јавној расправи и да своје предлоге и сугестије доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине према Програму јавне расправе.
Преузмите документе:
Post a Comment

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube

Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of th...