Monday, July 6, 2015

Загађеност водотокова дела Дунавског слива у Србији

Као последица високог степена непречишћавања отпадних вода доспелих из комуналних и индустријских канализационих система, у водотоцима Републике Србије је присутан недопустиво висок садржај опасних материја које због свог састава, количине, степена токсичности и других особина могу довести у опасност живот и здравље људи, риба и животиња.

Страна 210. - Закључци, Извештаја о стању животне средине у Републици Србији у 2013. години који је израдила Агенција заштиту животне средине РС


Голушин Душан на линку испод, у виду отвореног писма обраћа се стручној и широј јавности, преко кога нас информише о неопходности укључивања цивилног друштва у праћење актуелног рада државних институција, агенција и јавних предузећа. 


Активиста "Еколошке дисциплине"
Голушин Душан

Министарство пољопривреде и заштите животне средине ће, у периоду од 22.06 до 12.07. 2015. године, спроводити Јавну расправу о нацртима три закона у области заштите животне средине:
Овим путем позивамо све заинтересоване институције, групе и појединце да узму учешће у јавној расправи и да своје предлоге и сугестије доставе Министарству пољопривреде и заштите животне средине према Програму јавне расправе.
Преузмите документе:

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...