Monday, February 8, 2016

Viminacium, Serbia

Viminacijum je najznačajniji grad u rimskoj provinciji Gornja Mezija (Moesia Superior). Ovaj rimski grad je prestonica provincije, administrativni, vojni, trgovački i industrijski centar. Grada koji je imao status prvo municipiuma (municipium), a zatim i kolonije (colonia), odnosno grada sa punom autonomijom. Pored grada nalazi se kastrum (castrum) ili legijski logor – jedan od dve najveće fortifikacije u provinciji i centralna tačka u odbrani mezijskog Podunavlja. S druge strane jedinstveni naučni značaj Viminacijuma je u tome što nad antičkim ostacima nema savremenog naselja. Mogući su istraživanje i prezentacija jednog rimskog grada u svim njegovim segmentima. Beograd, Niš, Sremska Mitrovica nalaze se ispod savremenih gradova što onemogućava planska istraživanja, konzervaciju i konačno prezentaciju rimskog kulturnog nasleđa.

Više na linkMap

Viminacijum is the most important city in the Roman province of Upper Moesia (Moesia Superior). This Roman city was the capital of the province, as an administrative, military, commercial and industrial center. City with the status of the first municipal (municipium), then a colony (Colonia), or the city with full autonomy. In addition to the town there is castrum (Castrum) or legionary camp - one of the two largest fortifications in the province and the central point in the defense Moesia Danube region. On the other hand the unique scientific importance of Viminacium is that of ancient remains has a modern village. Possible research and presentation of a Roman city in all its segments. Belgrade, Nis, Sremska Mitrovica are under modern cities which hinders the planning of research, conservation and final presentation of the Roman cultural heritage.

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...