Saturday, March 25, 2017

Извештај са конференције Национално слушање Дунавске стратегије

НОВИ САД – У петак, 24. марта 2017. године,  одржана је конференција Национално слушање Дунавске стратегије, у организацији Покрајинског секретаријата за регионални развој, Скупштине Аутономне покрајине Војводине и НВО Свет и Дунав, са почетком у 10,00 сати, у Великој сали Скупштине.

Конференцију је отворио председник Скупштине Иштван Пастор, док је у уводном делу говорила Ана Илић, национални координатор за ЕУСДР у Републици Србији и заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, Небојша Војновић, подсекретар покрајнског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Штефан А.Лутгенау, председник Дунавског цивилног форума, Ајзенштат, Аустрија и Матија Вилфан, шеф ДСП  Брисел, Белгија.

Овогодишње Национално слушање ДУНАВСКЕ СТРАТЕГИЈЕ организовало се уз подршку немачке савезне покрајине ‒ Баден-Виртемберг и Фондације Фостер Европа из Аустрије, као и Скупштине АП Војводине и Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Национално слушање одржава се као годишњи састанак свих заинтересованих страна ‒ учесника у спровођењу Дунавске стратегије у Републици Србији. На овогодишњој конференцији сумирани су досадашњи постигнути резултати и представљени програми прекограничне и транснационалне сарадње у којима учествује Република Србија.

Уз детаљан извештај националног координатора за спровођење ЕУСДР у Србији, Ане Илић, као и представљања предстојећих финансијских инструмената- програма ЕУ за период до 2020 и даље, од стране Санде Шимић, помоћника директора, сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње: Финансирање пројектних идеја у Дунавском региону кроз програме прекограничне и транснацоналне сарадње у име министарства за образовање, скупу се обратио Виктор Недовић, координатор приоритетне области 7 ЕУСДР и помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграцијеМинистарство просвете, науке и технолошког развоја са ивештајем о лидерском учешћу Србије у програмима ЕУ за образовање.

Националном слушању ЕУСДР у Србији, ове године активно је узело учешћа више од 90 представника локалних управа, организација цивилног друштва, државних управа, универзитета, приватних компанија, јавних предузећа и представника ЕУ организација надлежних за имплементацију Дунавске стратегије на подручју 14 европских и неевропских земаља.

Овогодишње НСДС протекло је у интерактивном скретању пажње стручне јавности на алармантне податке из свакодневног живота, са темама кључно везаним за образовање, поражавајућу статистику, законска и нормативна акта, безбедност људи и животиња.

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...