Wednesday, January 19, 2011

NASIP U SREMSKOJ KAMENICI


http://www.blic.rs/tag/30508/Sveti-Dunav
Čitavu storiju bih mogla napisati o slučaju konkurisanja Mesne zajednice Sremska Kamenica za rešavanje dela nagomilanih problema u naselju, ali ipak u većoj meri vezanih za NASIP u Sremskoj kamenici. ...Pristupili smo analitičkom dvomesečnom radu prikupljanja dokumentacije, uz svakodnevne dopise, molbe nadležnim službama- Aplikaciji za grant EU, u "savezništvu" svih javnih preduzeća: "Vode Vojvodine", "Vodovod i kanalizacija, Zavod za izgradnju grada, Grad Novi Sad, Generalni inspektorijat Direkcije za vode... Obezbedili smo takođe partnerstvo sa gradom Ulmom i opštinom Bač.
Istog dana kada smo imali konačni rok za predaju dokumentacije, koja je u tom momentu sadržala preko 230 stranica, Gradska uprava za opšte poslove Novog Sada zabranjuje stavljanje pečata na dokument kojim se u banci potvrđuje da je Mesna zajednica Sremska Kamenica pravno lice??!!!
Sekretarica Đuđa (MZ Sremska Kamenica) kaže odlučno NE. Istog dana u 12.30 primam "hitan" poziv iz mesne kancelarija, saglasnost je konačno dobijena...kasno.
Ipak, zbog upornog pritiska na javnost, mali deo problema vezan za NASIP u Sremskoj Kamenici je ipak rešen. Nelegalna kanalizacija direktno povezana za tekuće vode Dunava (stanari u renoviranim štalama Dvorca) je legalizovana i sada se odliva u kanalizacionu mrežu Novog Sada, ( Zahvalnost javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija) tako da su stanari Dunavske ulice ove zime bar pošteđeni da šljapkaju po fekalijama svojih najbližih komšija.
I dok se sa novosadske strane uporno obnavlja košarkaško igralište (?) i glanca novi , u Sremskoj Kamenici se toleriše OPASNO ugrožen NASIP.

Sa 14000 stanovnika, naselje treba da povrati ugled iz sedamdesetih godina prošlog veka i da mu se obezbedi u skladu sa Zakonom status Opštine. Tada će se finansijska sredstva koja zarađuju stanovnici Sremske Kamenice trošiti namenski i za obezbeđivanje minimuma uslova za normalno funkcionisanje zajednice, ali sigurna sam da bi u tom slučaju došlo i do procvata mnogobrojnih grana privrede i u samom naselju, koje obiluje prirodnim i kulturološkim znamenitostima.
Narodna inicijativa pa referendum!
Političke partije su neupotrebljive, a nezaobilazan su saveznik civilnom aktivizmu... Na koji način možemo svakodnevno uticati na promenu svesti i savesti "naših političara" nisam sigurna da znam, ali da vidim spas u građanskoj svesti i savesti, u to sam potpuno sigurna.

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...