Wednesday, January 19, 2011

NASIP U SREMSKOJ KAMENICI


http://www.blic.rs/tag/30508/Sveti-Dunav
Čitavu storiju bih mogla napisati o slučaju konkurisanja Mesne zajednice Sremska Kamenica za rešavanje dela nagomilanih problema u naselju, ali ipak u većoj meri vezanih za NASIP u Sremskoj kamenici. ...Pristupili smo analitičkom dvomesečnom radu prikupljanja dokumentacije, uz svakodnevne dopise, molbe nadležnim službama- Aplikaciji za grant EU, u "savezništvu" svih javnih preduzeća: "Vode Vojvodine", "Vodovod i kanalizacija, Zavod za izgradnju grada, Grad Novi Sad, Generalni inspektorijat Direkcije za vode... Obezbedili smo takođe partnerstvo sa gradom Ulmom i opštinom Bač.
Istog dana kada smo imali konačni rok za predaju dokumentacije, koja je u tom momentu sadržala preko 230 stranica, Gradska uprava za opšte poslove Novog Sada zabranjuje stavljanje pečata na dokument kojim se u banci potvrđuje da je Mesna zajednica Sremska Kamenica pravno lice??!!!
Sekretarica Đuđa (MZ Sremska Kamenica) kaže odlučno NE. Istog dana u 12.30 primam "hitan" poziv iz mesne kancelarija, saglasnost je konačno dobijena...kasno.
Ipak, zbog upornog pritiska na javnost, mali deo problema vezan za NASIP u Sremskoj Kamenici je ipak rešen. Nelegalna kanalizacija direktno povezana za tekuće vode Dunava (stanari u renoviranim štalama Dvorca) je legalizovana i sada se odliva u kanalizacionu mrežu Novog Sada, ( Zahvalnost javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija) tako da su stanari Dunavske ulice ove zime bar pošteđeni da šljapkaju po fekalijama svojih najbližih komšija.
I dok se sa novosadske strane uporno obnavlja košarkaško igralište (?) i glanca novi , u Sremskoj Kamenici se toleriše OPASNO ugrožen NASIP.

Sa 14000 stanovnika, naselje treba da povrati ugled iz sedamdesetih godina prošlog veka i da mu se obezbedi u skladu sa Zakonom status Opštine. Tada će se finansijska sredstva koja zarađuju stanovnici Sremske Kamenice trošiti namenski i za obezbeđivanje minimuma uslova za normalno funkcionisanje zajednice, ali sigurna sam da bi u tom slučaju došlo i do procvata mnogobrojnih grana privrede i u samom naselju, koje obiluje prirodnim i kulturološkim znamenitostima.
Narodna inicijativa pa referendum!
Političke partije su neupotrebljive, a nezaobilazan su saveznik civilnom aktivizmu... Na koji način možemo svakodnevno uticati na promenu svesti i savesti "naših političara" nisam sigurna da znam, ali da vidim spas u građanskoj svesti i savesti, u to sam potpuno sigurna.
Post a Comment

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube

Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of th...