Monday, September 24, 2012

2012. godina, Svet i Dunav

Poštovani Čitaoče,

Dozvoli mi da Ti se obratim :)


U toku ove godine aktivnosti NVO "SVET I DUNAV" su se realizovale kroz projekte usmerene ka dijalogu u regionu zemalja kraj i kroz koje protiče reka Dunav, i zemalja Dunavskog sliva :
- Učešće u osnivanju i radu Internacionalne organizacije Dunavski civilni socijalni forum- Danube Civil Society Forum
-  Prikupljanje, obrada i prevod materijala za časopis Sveti Dunav, broj 12- 2012
- Organizovanje javne kampanje i manifestacije " Dan Dunava" u Sremskoj Kamenici, prigradskom naselju grada Novog Sada.
- Pojedinačna i grupna edukacija i logistička podrška pri izradi projekata posebno imajući u vidu aktuelne pozive pod patronatom EU Komisije, Generalnim sekretarijatom za regionalnu politiku: Dunavska strategija.
-  Drama u edukaciji, volonterski rad u lokalnoj zajednici;
activities during the 2012 year
2012 WORLD AND DANUBE

- Učešće u međunarodnim radnim grupama u vidu podrške razvoja civilnog sektora
- Međunarodni konkurs Kratka Priča: Dunav
( 01.10- 31.12.2012)
Budući da sve aktivnosti realizujemo u skladu sa zadatim ciljevima, tokom obeležavanja petnaest godina od osnivanja časopisa "Sveti Dunav", ne možemo a da ne budemo svesni trenutka u kome živimo. Kako pratimo tok reke Dunav, od izvora do ušća, i dalje plovimo i uzvodno i nizvodno, u skoro prepoznatljivoj dinamici.
Pozivam zainteresovane fotografe, autore i prevodioce da uzmu učešća u oblikovanju 12. broja časopisa "Sveti Dunav".

S poštovanjem
Daniela Stojković Jovanović
glavna i odgovorna urednica časopisa "Sveti Dunav"
Sremska Kamenica, 24.09.2012. godine
Post a Comment

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube

Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of th...