Monday, September 24, 2012

2012. godina, Svet i Dunav

Poštovani Čitaoče,

Dozvoli mi da Ti se obratim :)


U toku ove godine aktivnosti NVO "SVET I DUNAV" su se realizovale kroz projekte usmerene ka dijalogu u regionu zemalja kraj i kroz koje protiče reka Dunav, i zemalja Dunavskog sliva :
- Učešće u osnivanju i radu Internacionalne organizacije Dunavski civilni socijalni forum- Danube Civil Society Forum
-  Prikupljanje, obrada i prevod materijala za časopis Sveti Dunav, broj 12- 2012
- Organizovanje javne kampanje i manifestacije " Dan Dunava" u Sremskoj Kamenici, prigradskom naselju grada Novog Sada.
- Pojedinačna i grupna edukacija i logistička podrška pri izradi projekata posebno imajući u vidu aktuelne pozive pod patronatom EU Komisije, Generalnim sekretarijatom za regionalnu politiku: Dunavska strategija.
-  Drama u edukaciji, volonterski rad u lokalnoj zajednici;
activities during the 2012 year
2012 WORLD AND DANUBE

- Učešće u međunarodnim radnim grupama u vidu podrške razvoja civilnog sektora
- Međunarodni konkurs Kratka Priča: Dunav
( 01.10- 31.12.2012)
Budući da sve aktivnosti realizujemo u skladu sa zadatim ciljevima, tokom obeležavanja petnaest godina od osnivanja časopisa "Sveti Dunav", ne možemo a da ne budemo svesni trenutka u kome živimo. Kako pratimo tok reke Dunav, od izvora do ušća, i dalje plovimo i uzvodno i nizvodno, u skoro prepoznatljivoj dinamici.
Pozivam zainteresovane fotografe, autore i prevodioce da uzmu učešća u oblikovanju 12. broja časopisa "Sveti Dunav".

S poštovanjem
Daniela Stojković Jovanović
glavna i odgovorna urednica časopisa "Sveti Dunav"
Sremska Kamenica, 24.09.2012. godine
No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...