Thursday, November 14, 2013

II godišnja skupština nosioca implementacije Dunavske strategije održala se u Bukureštu, 28- 29. oktobra 2013, u zdanju Parlamenta – Skupštine Rumunije (Palatul Parlamentului)

II godišnja skupština nosioca implementacije Dunavske strategije održala se u Bukureštu, 28- 29. oktobra 2013, u zdanju Parlamenta – Skupštine Rumunije (Palatul Parlamentului)

Više od 900 učesnika prisustvovalo je svečanom otvaranju II Skupštine nosioca implementacije Dunavske strategije, ove godine održanom pod sloganom: "Dunavski region- Jači zajedno, jači u svetu". Komesar Johanes Han ( Evropska komisija, Komesarijat za sprovođenje regionalnih i urbanih politika) istakao je u svom uvodnom izlaganju da je velikim brojem događaja, susreta i zajedničkih projekata u toku prošle i ove godine ponovo  nametnut prioritet u vidu sprovođenja ZAJEDNIČKIH AKCIJA 14 zemalja i EU, kojima će naravno prethoditi udruženo strateško planiranje. Ključni izazov za sve učesnike Dunavske strategije je svakako nametanje prioritetnih tema vezanih za naredni programsko finansijski okvir unutar sledeće generacije programa EU 2014-2020. Ministar inostranih poslova Rumunije, gospodin Titus Corlatean je izneo stav da Dunavska strategija zapravo, predstavlja put prevazilaženja konflikata u regionu nastalih u XX veku. Zajednički prioritet oba uvodničara prepoznaje se u postizanju harmonije između zaštite reke Dunav (u najširem značenju reči) i ekonomskog razvoja.
Prva plenarna sesija "Dunav- put za razvoj, zapošljavanje i veći uticaj u svetu", predstavljala je svojevrsnu odu postojanju Dunavske strategije, od strane državnih predstavnika Bugarske, Nemačke, Mađarske, Rumunije i Moldavije, dok je druga plenarna sesija donela retrospektivu realizovanih projekata, projekata koji su u toku realizacije i planiranih (Akcioni plan EUSDR). Panel diskusijom je nastavljena komunikacija između panelista i učesnika sa posebnim osvrtom na projekte.
Najzanimljivije su pak bile tematske radionice, koje su pod četiri prepoznate teme: "Povezan dunavski region"; "Zeleni dunavski region", "Pametan dunavski region" i "Atraktivan i siguran dunavski region" animirale učesnike u prepoznavanju uspešnih priča ali i sagledavanju velikog broja problema.
Naravno, istakla bih radionicu "Pametan dunavski region" i izlaganje Stefana Augusta Luetgenau u vidu predstavljanja rada: "Osluškivanje punog potencijala makro regionalne strategije", ( "Tapping the full potential of Macro regional Strategies" koautor Gabor Schneider). Rad je komentar na Izveštaj Evropske komisije Evropskom parlamentu, Evropskom savetu i Socijalnom komitetu, imajući u vidu dodate vrednosti makroregionalnih strategija (27.06.2013- COM (2013) 468 final. Niz vrlo gorućih problema sa kojima se sukobljavaju osnovni principi makroregionalnih strategija ( u daljem tekstu MRS) plastično se pokazao prilikom realizacije info sesija "Dunavski rečni program" ( Danube River Show), u realizaciji Fondacije "Foster Europe", Dunavskog civilnog socijalnog foruma (Danube Civil Society Forum) i Saveta Dunavskih gradova i regija. Pristup " bottom-up", tačnije angažovano uključivanje direktnih sprovodioca Dunavske strategije ukazao je na ključnu problematiku sa kojima se susreću MRS, a to je, nažalost nedovoljna vidljivost ključnih aktera i naravno namensko finansiranje od strane EU programa. Do sada obe MRS ( Baltička i Dunavska, prim.aut) nisu uspele u nameri uključivanja direktnih učesnika u komunikaciju sa institucijama, medjunarodnim i nacionalnim telima kroz koje se donose političke i idluke vezane za finansiranje i odabir značajnih projekata. U tom smislu, navedeni dokument nakon detaljne analize donosi i osam zahteva proizašlih iz direktne komunikacije sa predstavnicima civilnog sektora. Prvi i čini se najsveobuhvatniji jeste zahtev za tzv inkorporaciju prepoznatih mreža civilnog sektora sa lokalnim upravama u zajedničkoj komunikaciji i saradnji sa  predstavnicima nacionalnih tela, a zatim i predstavnicima evropskih tela, tačnije tzv PAC ( prioritetne oblasti) u okvirima EUSDR ( Dunavske strategije).
Zaključak ovogodišnje skupštine je svakako neophodnost nastavka implementacije osnovnih načela EUSDR-a, veća odgovornost svih aktera, veća transparentnost i usaglašenost nacionalnih i prioritetnih timova u formiranju nove generacije programa. 
Godišnjoj Skupštini EUSDR -a prisustvovalo je 33 predstavnika iz Srbije, među kojima izdvajamo gospodina Ognjena Mirića, Nacionalnog koordinatora Republike Srbije, gospodina Ištvana Pastora, Predsednika Skupštine Autonomne pokrajne Vojvodine i gospodina Miodrag Poledicu, Državnog sekretara Republičkog ministarstva za transport..

(Monumentalna Palata Parlamenta Rumunije, ranije poznata kao Narodna Palata, koju je sagradio komunistički vođa Nikolaje Čaušesku, predstavlja, posle Pentagona, drugu po veličini upravnu zgradu na svetu. Parlament je gradilo 20000 radnika i 700 arhitekata. Parlament ima 12 spratova, 1100 prostorija, hodnik dužine 100 metara i četiri podzemna nivoa, sa ogromnim bunkerom za zaštitu od nuklearnog napada.
Kada je 1984. godine započeta gradnja Parlamenta, diktator je nameravao ovu zgradu za sedište vlade. Danas je u njoj Skupština Rumunije i služi kao međunarodni kongresni centar. Zgrada Parlamenta je izgrađena isključivo od rumunskog materijala i odiše kvalitetom koji su izveli najbolji umetnici Rumunije. Razgledanje Parlamenta obuhvata mali deo vrhunski uređenih prostorija, velikih sala i odeljenja, koje je koristio Senat, kada nije zasedao. Unutrašnjost je luksuzni prikaz kristalnih lustera, mozaika, hrastove lamperije, mermera, zlatnog lišća, vitraža na prozorima i podova prekrivenih raskošnim tepisima. Zanimljive činjenice: Parlament je druga zgrada u svetu po površini koju zauzima, posle Pentagona i treća na svetu po zapremini, posle Cape Canarevala u Americi i Velike Piramide u Egiptu. Kristalni luster u Sali za ljudska prava (Sala Drepturilor Omului) je težak 2,5 tone. Neki lusteri imaju 7000 sijalica.

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...