Friday, January 26, 2018

Danube Dayli News: Study: Human waste remains main source of fecal pollution in the river Danube


Karl Landsteiner University of Health Sciences, Technische Universität Wien and the Medical University of Vienna present the findings of the largest water hygiene study of its kind.

Despite wastewater management and treatment plants, human waste remains the main source of microbial fecal pollution in the river Danube. This is the most notable finding of a comprehensive analysis of fecal pollution in the Danube. The study used a new molecular genetics method that enables the clear differentiation of human microbial fecal pollution from that of animal origin. The currently published study was carried out with the major participation of the Karl Landsteiner University of Health Sciences under the auspices of the Interuniversity Cooperation Centre for Water & Health in Austria.

In the meantime in Novi Sad, Serbia:
Šefica Departmana za ekologiju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Novi Sad prof. Dr Tamara Galonja Kohil rekla je da je po pitanju životne sredine Novi Sad još uvek daleko od ostatka sveta.

- Ne treba razmatrati samo divlje deponije, već i izduvne gasove, buku, Dunav, koji smo pretvorili u otvoreni kanalizacioni sistem i sve ostale aspekte životne sredine - kaže Kohil.

Ona je bila gošća na jučerašnjoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine na kojoj se razmatrala Informacija povodom otvaranja pregovaračkog poglavlja 27, koje se tiče životne sredine, u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Tom prilikom je napomenula da je to poglavlje izrazito važno, ako ne i važnije od ostalih. Kako nam je objasnila, sva ostala poglavlja mogu se lako prilagoditi lokaciji, tradiciji, kulturi, socio-ekonomskoj situaciji, ali pomenuto poglavlje razlikuje od svih ostalih to što povezuje planetu.

Članovi Saveta za zaštitu životne sredine zaključili su da je potrebno preduzimati sve neophodne korake da bi se evropski standardi, zakoni i propisi propisani u poglavlju 27 primenjivali na lokalnom nivou, odnosno u Novom Sadu. Oni su se složili da je najveći problem to što Novi Sad nema centralni prečistač za otpadne vode.

Poglavlje 27 koje se bavi održivim razvojem, prvenstveno se bazira na suzbijanju zagađenja po principu "zagađivač-plaća" bilo da se radi o gasovitom, tečnom ili čvrstom industrijskom otpadu.

- Vođeni teškom ekonomskom situacijom u našoj zemlji, opravdavamo zagađivače koji nisu u stanju da plate, a kao posledicu takvog ponašanja i neodgovornog odlaganja otpada mi imamo recimo pojavu krvavog Dunava - kaže Kohil i dodaje da sve odluke koje se ovde donesu i sprovedu naravno, imaju direktan uticaj ne samo na naš grad.

More: https://paper.li/f-1488654763#/

Osnovni principi nove evropske politike

‹ visoke mere zaštite
‹ usvajanje principa predostrožnosti,
‹ preduzimanje preventivnih akcija,
‹ rešavanje problema zagađenja na njegovom izvoru,
‹ primena principa da "zagađivač plaća",
‹ integracija zaštite voda i okoline u politike drugih sektora integracija zaštite voda i okoline u politike drugih sektora
‹ primena dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i podataka uz primena dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i podataka uz uzimanje u obzir različitosti uslova u regionu
‹ sagledavanje troškova i koristi,
‹ prepoznavanje potrebe za međunarodnom saradnjom i usvajanje principa da sve one mere koje mogu efikasnije biti preduzete, biće preduzete na državnom nivou.
‹ potencirana je lokalna odgovornost
‹ uzima se u obzir specifičnost lokalnih situacija
‹ favorizovana je saradnja na svim administrativnim nivoima

No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...