Saturday, December 11, 2010

Dunavska Strategija


Decembra osmog tekuće godine Evropskoj komisiji predstavljena je Dunavska strategija i akcioni plan.

1 comment:

Sveti Dunav Saint Danube said...

Dear Danube Stakeholder,

On behalf of Colin Wolfe, Head of Unit in Directorate General Regional Policy and the "Danube Team" we are pleased to announce the adoption of the EU Strategy for the Danube Region by the

European Commission.

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...