Thursday, December 23, 2010

Konkursi: zapleti i raspleti

Politička diskriminacija kao proizvod političke manipulacije je opštepoznato ponašanje predstavnika vlasti.
U vremenu potresnih civilizacijskih posledica, izazvanih svetskom ekonomskom krizom, potpuno se nerazumnim, neodgovornim i nečasnim čini postupak jedne konkursne komisije u jednoj državnoj instituciji.


“Danas je prisutna diskriminacija kao zloupotreba političke volje pa je sve manje profesionalnog, moralnog i odgovornog ponašanja. Mnogo ljudi će se složiti sa mnom u oceni da je politička diskriminacija zapravo politička dominacija, odnosno volja jedne političke organizacije koja je dominantna.” sociolog Ratko Božović

Ono što deluje zapanjujuće u ovom (jednom) slučaju jeste izražena bahatost i lakoća sa kojom se vrši krajnja manipulacija finansijskih sredstava državnih (regionalnih, lokalnih) i evropskih institucija, koja uzimajući u obzir na primer region Vojvodine, zaista deluje iracionalno.

Na najgrublji mogući način manifestovanje političke diskriminacije, u konkretnom odnosu dominacije, pardon manipulacije, od strane određene političke partije ka ostalima, koji nisu u mreži određene političke partije, dešava se svakodnevno, tu, pred očima građanstva naše zemlje, regiona i lokala.

Političke partije na putu ka omasovljavanju članstva edukuju, zapošljavaju i protežiraju pojedince, tj. pravna lica, neretko su to upravo maskirane nove nevladine organizacije, stvarajući mrežu satelita okupljenih, naravno, oko matice, tj. određene političke organizacije. Lepo za članove… ali ako se to dešava na štetu svih ostalih, to jest ne članova određene političke partije, posebno ako imamo u vidu civilno društvo, dolazimo do velikog prostora u procentima, u korist svakako civilnog društva, što bi trebalo da deluje autoritativno na predstavnike vlasti.

Na žalost realnost koja još uvek punim intezitetom živi u svakodnevnoj praksi, donosi političku diskriminaciju i povredu osnovnih ljudskih prava ( Pravo na rad) i ostavlja uvek otvorena pitanja kao što su:

  • Šta činiti i na koji način postupiti ukoliko naiđete na grubo kršenje Zakona i Ustava Republike Srbije?
  • Da li je moguće sa realnim, sadržajnim i kvalitetnim projektima dobiti sredstva ili su ista namenjana isključivo za podmirivanje materijalnih potreba određenih političkih partija?
  • Da li je moguće tolerisanje nepoštovanja principa transparentnosti u državnim institucijama koje treba da budu perjanice uređenog pravnog poretka, posebno imajući u vidu konkurse, tendere, nagrade?
Sa mnogo upitanosti ali ovog puta imajući u savezništvu Evropsku Komisiju za Regionalne Zakone, na putu smo iscrpnog i mukotrpnog insistiranja na poštovanje Ustava Republike Srbije i Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine, posebno imajući u vidu grubo kršenje smernica konkretnih konkursa.

Daniela Stojković Jovanović


No comments:

„Danube Sediment”

Имплементација транснационалног пројекта „DanubeSediment” ( Danube Sediment Management - Restoration of the Sediment Balance in the Danub...